Produkterna som tjänar befolkningens hälsobehov. Enligt WHO bör dessa produkter alltid vara tillgängliga "i lämpliga mängder, i lämpliga doseringsformer, med säker kvalitet och adekvat information, och till ett pris som individen och samhället har råd med".

vattenkyld kylare

 • Cooling Water Chiller Wholesale

  Kylvattenkylare grossist

  Introduktion:

  Kylvattenkylare delas in i luftkyld typ och vattenkyld typ i allmänhet.

  Vattenkylda kylare använder vatten från ett externt kyltorn för att ta bort värme genom kondensorn. Används vanligtvis i stora industriella applikationer, inklusive tillverkning och livsmedelsbearbetning.
  Luftkylda kylare använder den omgivande luften för att avlägsna värme, och värmen släpps ut från kylkretsen genom kondensorn. Kan användas i olika industriella applikationer, inklusive medicinsk, bryggeri, laboratorium, formsprutning, etc;