Produkterna som tjänar befolkningens hälsobehov. Enligt WHO bör dessa produkter alltid vara tillgängliga "i lämpliga mängder, i lämpliga doseringsformer, med säker kvalitet och adekvat information, och till ett pris som individen och samhället har råd med".

Skruvluftkompressor

  • Customized Air Compressor

    Anpassad luftkompressor

    Introduktion:

    Luftkompressor är en typ av tryckgenererande anordning med luft som medium och är kärnutrustningen i det pneumatiska systemet. Luftkompressorn omvandlar den ursprungliga mekaniska energin till gastrycksenergi och tillhandahåller kraftkälla för pneumatisk utrustning. Inte bara mycket använd, även en viktig och viktig utrustning inom olika områden. Skruvluftkompressorn vi nämnde hänvisar vanligtvis till dubbelskruvskompressor. Ett par inbördes ingripande spiralformade rotorer är parallellt anordnade i kompressorns huvudmotor. Utanför stigningscirkeln (sett från tvärsnittet) kallade vi rotorn med konvexa tänder som hanrotor eller hanskruv, och innanför stigningscirkeln (sett från tvärsnittet) kallas rotorn med konkava tänder honrotor eller hona skruva.