Produkterna som tjänar befolkningens hälsobehov. Enligt WHO bör dessa produkter alltid vara tillgängliga "i lämpliga mängder, i lämpliga doseringsformer, med säker kvalitet och adekvat information, och till ett pris som individen och samhället har råd med".

Kväverening

 • Carbon Carried Purification to Nitrogen

  Kolburen rening till kväve

  Principen för kolburen rening

  Kolburen rening kan användas för processer som är känsliga för väte eller har svårigheter med vätgaskällan. Råkväve reagerar med överskott av kol vid hög temperatur för att producera CO2. Kväve med hög renhet kan erhållas efter att ha passerat genom adsorptionstornet av avkolade syreföreningar.

 • Hydrogenation Purification to Nitrogen

  Hydrogeneringsrening till kväve

  Principen för hydreringsrening

  Det råa kvävet kommer att produceras genom PSA eller membranseparation och blandas med en liten mängd väte. Återstående syre reagerar med väte för att producera vattenånga i en reaktor fylld med metallpalladiumkatalysator, därför kondenseras det mesta av vattenångan genom efterkylaren och det kondenserade vattnet avlägsnas genom den högeffektiva vattenseparatorn. Efter djup uttorkning och dammavlägsnande i torktumlaren erhålls slutligen kvävet med hög renhet.

  Förresten, adsorptionstorken kan göra produktgasens daggpunkt under -70 ℃. Renheten hos produktgas övervakas kontinuerligt online av analysator.