Goda nyheter från oljeraffineringsindustrin!

I slutet av september 2021 samarbetade Binuo Mechanics med Shengli Oilfield som undertecknade en uppsättning specialkontrakt för kvävegeneratorer för oljefältet. Samtidigt etablerade vi en långsiktig samarbetsförsörjningsrelation och Binuo Mechanics kommer att tillhandahålla skräddarsydda tjänster för generering av kväve och luftkompressor under de kommande fem åren.

news4

Utrustningen är glidmonterad som inkluderade tryckluftssystem, luftreningssystem, PSA-kvävegenerering, boostersystem och containerlåda. Kväveeffekten är 400Nm3/h och renheten är 99%. Den kommer att levereras i november.

Detta är ett betydande genombrott för Binuo Mechanics inom petroleumraffineringsindustrin. För framtiden kommer vi att ägna mer uppmärksamhet åt kundsamarbete inom olika områden, insistera på att tillhandahålla bättre produkter och mer omfattande tjänster för kunderna.

Om du är intresserad av PSA-kväve-/syreproduktion, luftkompressor och tillhörande utrustning, vänligen besök vår webbplats för att veta det relevanta innehållet och lämna ditt meddelande och kontaktinformation. Vi kommer att tjäna dig med all uppriktighet.


Posttid: 2021-09-29