Produkterna som tjänar befolkningens hälsobehov. Enligt WHO bör dessa produkter alltid vara tillgängliga "i lämpliga mängder, i lämpliga doseringsformer, med säker kvalitet och adekvat information, och till ett pris som individen och samhället har råd med".

Vätgasgenerering

 • Ammonia Decomposition to Hydrogen

  Ammoniaknedbrytning till väte

  Ammoniaknedbrytning

  Väteproduktionen av ammoniaknedbrytning tar flytande ammoniak som råvara. Efter förångning erhålls den blandade gasen innehållande 75 % väte och 25 % kväve genom upphettning och sönderdelning med katalysator. Genom trycksvängningsadsorptionen kan vätet med 99,999% renhet produceras ytterligare.

 • Methanol Decomposition to Hydrogen

  Metanolsönderdelning till väte

  Metanolsönderdelning

  Under viss temperatur och tryck genomgår metanol och ånga en metanolkrackningsreaktion och kolmonoxidomvandlingsreaktion för att generera väte och koldioxid med katalysatorn. Detta är ett gas-fast katalytiskt reaktionssystem med flera komponenter och flera reaktioner, och den kemiska ekvationen är som följer:

  CH3OH → CO +2H2(1)

  H2O+CO → CO2 +H2(2)

  CH3OH +H2O → CO2 +3H2(3)

  Väte och koldioxid som produceras genom reformeringsreaktion separeras genom trycksvängningsadsorption (PSA) för att erhålla väte med hög renhet.